SNIEGTIE PAKALPOJUMI​

1. PILNS PROJEKTS

(sākot no 70m2 telpām, dzīvokļiem, mājām, sabiedriskām telpām – 40Eur/m2 + PVN 21 %)

TIKŠANĀS

 • Tikšanās ar klientu birojā (plānu iesniegšana dizaineriem, koncepcijas apspriešana, tonālie risinājumi iespējamie)
 • Telpas uzmērīšana
 • Mēbeļu izvietojuma plānu varianti (2-3)

IDEJA & DIZAINA IZSTRĀDE

 • Projekta dizaina koncepcijas izstrāde (vizualizācijas skice)
 • Griestu, sienu un grīdas plāni, skices
 • Grīdas apdares materiālu izvēle un izkārtojuma plāns
 • Griestu plāns ar gaismas ķermeņu izvietojumu
 • Gaismekļu dizaina piedāvājums
 • Slēdžu piesaistes plāns
 • Kontaktligzdu izvietojuma plāns
 • Slēdžu un kontaktligzdu dizaina piedāvājums
 • Santehnikas izvēle, piedāvājums
 • Flīžu piedāvājums
 • Apdares materiālu izvēle sanmezgliem, sanmezglu notinumi
 • Nepieciešamo mēbeļu rasējumi (iebūvētās mēbeles, brīvi stāvošās) *A
 • Virtuves mēbeles rasējums
 • Logu noformējuma izvēle (aizkari, žalūzijas)
 • Vizualizācijas labā kvalitātē, 2 rakursi katrai telpai, ja vajadzīgi papildus rakursi/skati + 25Eur par rakursu .
 • Virtuves un sadzīves tehnikas piemeklēšana

PROJEKTA IESNIEGŠANA

 • Dokumentācija PDF formātā un izdrukātā papīrformātā
 • Komplektācijas tabula, specifikācija – 400Eur

*A – Vispārējie izmēri bez detalizācijas ar materiālu sarakstu izgatavošanai

*Autora uzraudzība nav iekļauta summā

2. ATSEVIŠĶAS VIENAS TELPAS PROJEKTS

Minimālā projekta cena vienai telpai ir sākot no 700 eiro + PVN 21%. (Katrai telpai tiek aprēķināta individuāla cena, kura atkarīga no pasūtītāja velmēm, stilistikas un telpas kvadrātmetriem).

IDEJA & DIZAINA IZSTRĀDE

Projekta īstenošana notiek attālināti un visi telpas izmēri tiek ņemti balstoties uz klienta atsūtītā uzmērījuma vai aktuālā inventerizācijas plāna ar papildus izmēriem logiem un durvīm.

 • Projekta telpas vizuālā koncepcijas izstrāde (vizuālā skice ar piemēriem)
 • Nepieciešamo mēbeļu rasējumi (iebūvētās mēbeles, brīvi stāvošās) *A
 • Mēbeļu izvietojuma plānu varianti (maksimāli tiek piedāvāti 3 alternatīvi varianti, ja tādi ir iespējami)
 • Vizualizācijas labā kvalitātē 3- 4 rakursi telpai, (tiek izstrādāts viens variants, kurš var būt daļēji izmainīts pēc pirmas skices nosūtīšanas klientam), ja vajadzīgi papildus rakursi/skati + 30Eur par 1 papildus skatu (vizualizāciju).
 • Sienu apdares risinājums
 • Sienu notinumi ar nepieciešamo produktu informāciju
 • Apgaismojuma/griestu plāns
 • Konkrētu gaismekļu specifikācija
 • Elektrības plāns (rozetes)

PROJEKTA IESNIEGŠANA

 • Dokumentācija tiek iesniegta klientam PDF failos un izdrukāta papīrformātā

*A – Vispārējie gabarītizmēri bez detalizācijas ar materiālu sarakstu izgatavošanai

PĒC TELPAS KOPĒJĀS SASKAŅOŠANAS AR KLIENTU, DARBU UZDEVUMU NEPIECIEŠAMAIS SARAKSTS UN PROCESS VAR MAINĪTIES

*Autora uzraudzība nav iekļauta summā (Pālīdzība realizācijā/īstenošanā – 300 euro )

Ja ir nepieciešams izbraukums pirms darba uzsākšanas (telpas apskate, uzmērījums, tikšanās ar klientu), papildus izbraukuma cena – 50 eiro.

3. FĀSĀDES DIZAINS

(sākot no 450 euro, sabiedrisks objekts – cena pēc pieprasījuma)

 • Koncepcijas izstrāde fasādei ((MOODBOARD) 
 • 3d skices ( trīs varianti fasādes krāsu apdarei) Tiek nosūtīts viens skats -rakurss mājai 
 • 3d vizualizācijas 3 rakursi (fināla bildes pēc 3d skiču apstiprināšanas)
 • PDF apraksts par fasādes elementiem ( krāsu nosaukumi pēc RAL kataloga) Āra apgaismojums uz fasādēm nav ieklauts cenā
 • Par papildus krāsu salikumu variāciju, samaksa 45 Eur (papildus 2 varianti)

*Autora uzraudzība nav iekļauta summā

4. Autoruzraudzība

(no 400 Eur mēnesī max 4 izbraukumi līdz 2h Rīgas robežās, iekļauj projekta izmaiņas pēc nepieciešamības)

Autora uzraudzība ir projekta atbalsts. Dizainers pārbauda paveiktā darba atbilstību sākotnējam dizaina projektam.

Ir vairākas darbības, kas neietilpst dizainera kompetencē, īstenojot autora uzraudzību. Tās ietver:

 • Būvdarbu kvalitātes kontrole. Šīs darbības veic celtniecības brigādes vadītājs un būvuzņēmēja organizācijas darbinieki. Dizainers nav atbildīgs par veiktā darba kvalitāti. 

Dizainers neveic apmaksu par materiāliem, kā arī citas apmaksas klienta vārdā, ja vien klients un dizainers nav vienojušies citādi.

Dizainers nepieņem un neveic būvmateriālu uzskaiti – šīs darbības veic pasūtītājs vai viņa pārstāvji. Dizainers šo funkciju veic tikai tad, ja tas sākotnēji ir ierakstīts līgumā.

Turklāt dizainers neveic darbuzņēmēja organizācijas un citu personu darba pienākumu izpildes kontroli. 

Galvenie dizainera pienākumi, veicot autora uzraudzību

Dizaineram ir vairāki pienākumi. Tie ietver: 

 • Regulāra klātbūtne objektā.
 • Vajadzības gadījumā projekta rasējumu un citu dokumentu labošana.
 • Klienta informēšana par izmaiņām dizaina projektā, ja tās rodas.
 • Nepieciešamo datu sniegšana organizācijai, kas veic remontu.
 • Klienta informēšana par veicamo darbu un par veiktajām izmaiņām. 
 • Informācijas sniegšana klientam par iegādātajiem materiāliem celtniecībai un remontam un piegādes datumiem.

PAPILDUS PAKALPOJUMI

 • Konsultācija 100 Eur ar izbraukumu objektā līdz max 2h Rīgas robežās (ārpus Rīgas sākot no 120Eur)
 • Izbraukšana uz objektu renovācijas procesā vai sākotnējā sanāksmē objektā 70 Eur/ stundā
 • Elektrības plāni (iekļauj: gaismekļu, kontaktligzdu un slēdžu planus uz gataviem plāniem 3Eur/m2

 

KONTAKTI

Jebkāds interjera dizains sākās no pirmās klienta saskarsmes ar dizaineru, tāpēc, labākais veids, lai saņemtu interesējošo Jums informāciju – uzrakstīt man vēstuli vai sazināties ar mani pa tālruni.